Loading...
Top

KİMYASAL SU ANALİZLERİ

10-02-2022

Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarının Görevleri ve Yapılan Analizler;


Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarı; ilgili mevzuat ve yönergeler kapsamında içme suyu, içme kullanma suyu, kaynak suyu, doğal mineralli su, kaplıca suyu, yüzme suyu, yüzme havuzu suyu ve hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suların yanı sıra salgın vb. olağan üstü durumlarda gelen suların ve şahit numunelerin analizlerini gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarımızda; alanında uzman personel tarafından, yüksek hassasiyet ve doğrulukta ölçüm sonucu verebilen son teknolojiye sahip cihaz/ekipmanlar kullanılarak halk sağlığının korunmasına yönelik kaliteli, güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir laboratuvar hizmeti verilmektedir. 

Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı Hizmet Kapsamında da belirtildiği gibi, Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarında, çeşitli su matrislerinde; yaklaşık 60 adet pestisitinsiyanotoksinlerin, Klorofil-a, Toplam Azot ve Toplam Fosforun da içinde bulunduğu120 parametrenin analizi yapılmaktadır. Bu analizler ulusal/uluslar arası metotlar kullanılarak yapılmakta, ihtiyaç duyulduğunda işletme içi metotlar da geliştirmektedir.

Laboratuvarımız TS EN ISO IEC 17025 standardı gereklerine uygun olarak 53 parametreden akredite laboratuvar (TURKAK akreditasyon kapsamına ulaşmak için tıklayınız) olarak hizmet vermekte ve akredite parametre sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarı ulusal/ uluslararası akredite kuruluşlar tarafından düzenlenen yeterlilik testlerine düzenli olarak katılım sağlayarak kalite güvencesinin tesisinde önemli bir kriter olan dış kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve başarılı sonuçlar almaktadır.

Mevzuat&Yönergeler:

  • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25730) için tıklayınız
  • Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27866) için tıklayınız
  • Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 01.12.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25657) tıklayınız
  • Kaplıcalar Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 24.07.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24472) için tıklayınız
  • Sağlık Bakanlığı Su Arıtma Sistemi Yönergesi için tıklayınız
  • Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Resmî Gazete Tarihi: 25.09.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30899 için tıklayınız

 

KAYNAK : https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/baskanligimiz-laboratuvarlar/liste/kimyasal-analiz-laboratuvarlari.html